Dr. Knöggels

Dr. Knöggels tänder på människor och djur

Dr. Knöggels vill att vår värld ska bli kuk

Dr. Knöggels, hittar du nåt i min prutt?

Dr. Knöggels flyger till stjärthålens land

Dr. Knöggels hittar till rövhålens rike

Dr. Knöggels bygger en ny fittmaskin

Bonusklipp: