Kuken i stenen

Okej barn, nu sa ni få höa en redi kukasauga föstånni. Dä va en gång enna jävla kukajävel (fan). Denne kuk satt inna stenajävel å stena sto nema kökan, båtta ve Gustavsånsas bo. Inte en kah [karl] i hela sockenen kunne dra upp han u stenajäveln, han satt ett jävla spättajävel, fan. Men då va dä en pajkalue frå Gislaveh, som hette Fatuh [Farthur]. Han va en fattilapp men drömde åm ett bätte liv, dä va nämlien så atte åm man wyckte i kukajävelen så den spruta, så ble man kung öve hela jävla Hyltebuk! Så Fatuh gick fam te kukajävelen å böja tokwunka den, fan. Han wyckte å dro å teslut så ble dä sprut-salut å så va denne saga slut!