Virkad kuk

Gästkuk ritad av Malin Biller. Text saknas. Letar bland back-up.